Oferujemy Ekogenerator jako przedpalenisko na biomasę do istniejących kotłów parowych

Prosimy o kontakt telefoniczny, gdyż każdą takową inwestycję rozważamy indywidualnie