Jako źródło energii Biomasa- słoma, drewno, nasiona, oraz inne rośliny.

Cała biomasa przy racjonalnej gospodarce jest odnawialna, gdyż naturą roślin jest to że odrastają w przeciwieństwie do pokładów gazu, węgla czy ropy.

Ważnym atutem biomasy jest także emisja dwutlenku węgla, która jest równa ilości tego związku jaką roślina pobrała w czasie wzrostu w okresie wegetacji, odwrotnie do paliw kopalnianych gdzie dwutlenek węgla wraz z innymi gazami zostają w atmosferze zakłócając globalną równowagę.

Biomasa spalana w Ekogeneratorze to nic innego jak mokre rośliny, na ogół słoma lub drewno. Mokre ok. 50% z tego powodu że główna energia powstaje z spalania wodoru i tlenku węgla, które powstają podczas procesu pirolizy inprowizowanej w ekogeneratorze. Innowacyjnością urządzenia jest fakt iż reakcji zgazowania podlega mokra biomasa, która jak wiemy jest trudnopalna w obecnie szeroko stosowanych urządzeniach energetycznych. Nie ma też problemu z utylizacją popiołu, gdyż jest to doskonały nawóz.