Zajmujemy się produkcją zestawów grzewczych podgrzewających powietrzę do suszarni zbóż i nasion. Spalając własną słomę lub drewno zaoszczędzamy na gazie czy oleju opałowym.

Zestaw grzewczy składa się z Ekogeneratora wraz z zasobnikiem, przystosowanego do wsadu okrągłych beli słomy o głębokości 120x180cm oraz przeponowej nagrzewnicy powietrza. Spalająca się w niedoborze tlenu biomasa wytrzarza gazy które w wysokiej temperaturze po dodaniu powietrza ulegają zapaleniu i przekształceniu w spaliny o dużej energii cieplnej. Wędrujące spaliny oddają swą temperaturę powietrzu w przeponowej nagrzewnicy. Odpowiedni przepływ powietrza suszącego jest zapewniany przez wentylator promieniowy pracujący z stałymi obrotami. Regulację temperatury wyjściowej z nagrzewnicy realizujemy falownikiem sprzężonym z wentylatorem wyciągu spalin. Zestaw zostaje wykonany pod konkretne wymagania inwestora, dostosowujemy Ekogenerator do załadunku sześciennych kostek słomy (2500x900x1200) lub też do opalania go zrębką drzewną i trocinom.

Maksymalna wilgotność biomasy Ok. 50%
Moc cieplna zestawu 450kW 550kW 750kW 950kW
Maksymalna temperatura ogrzanego powietrza 130oC
Ilość ogrzanego powietrza 3m3/s 4.44m3/s 6m3/s 8.5m3/s
Zużycie energii elektrycznej 14kW 18kW 21kW 25kW
Napięcie zasilania 3~400V AC
Ciężar Ekogenerator 4500kg Wymienniki Ciepła 4000kg
Średnie zużycie biomasy 2t/24h 2,5t/24h 3,5t/24h 5,5t/24h